ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : ลำพูน - ปทุมธานี

สถานี : จุดจอด อ.ป่าซาง - จุดจอดนวนคร

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา