ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : ลำพูน - ปทุมธานี

สถานี : จุดจอดบ้านโฮ่ง - จุดจอดนวนคร

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา