ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : ลำพูน - นครสวรรค์

สถานี : จุดจอดสันตับเต่า - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา