ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : สงขลา - สตูล

สถานี : จุดจอด อ.รัตภูมิ - จุดจอด อ.ควนกาหลง

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา