ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : สตูล - สงขลา

สถานี : สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล - จุดจอด อ.รัตภูมิ

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา