ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : สมุทรสงคราม - นราธิวาส

สถานี : จุดจอดแยกแม่กลอง - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตากใบ

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา