ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : สมุทรสงคราม - ยะลา

สถานี : จุดจอดแยกแม่กลอง - จุดจอด อ.เบตง

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา