ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : สมุทรสาคร - ตรัง

สถานี : จุดจอดมหาชัย - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา