ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : สระบุรี - กรุงเทพมหานคร

สถานี : จุดจอด บ้านแก้ง(แยกบุญบันดาลตรงข้าม ร.พ.เกษมราษฎร์) - สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา