ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : สระบุรี - เพชรบูรณ์

สถานี : จุดจอด บ้านแก้ง(แยกบุญบันดาลตรงข้าม ร.พ.เกษมราษฎร์) - ท่าหล่มเก่า

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา