ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : สระบุรี - กรุงเทพมหานคร

สถานี : จุดจอด อ.มวกเหล็ก - สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา