ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : สระบุรี - เพชรบูรณ์

สถานี : สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี - ท่าหล่มเก่า

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา