ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : สิงห์บุรี - กำแพงเพชร

สถานี : จุดจอด อินทร์บุรี 2 - สถานีคลองลาน

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา