ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : สิงห์บุรี - ลำพูน

สถานี : จุดจอด อินทร์บุรี 2 - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำพูน

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา