ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : สิงห์บุรี - ลำพูน

สถานี : สี่แยกเข้าจ.สิงห์บุรี - จุดจอดสันตับเต่า

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา