ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : สิงห์บุรี - ลำพูน

สถานี : สี่แยกเข้าจ.สิงห์บุรี - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำพูน

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา