ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี - พัทลุง

สถานี : จุดจอด อ.ไชยา - จุดจอดไสยวน

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา