ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี - ชุมพร

สถานี : จุดจอดบ้านใน - จุดจอดสี่แยกปฐมพร

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา