ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี - นครศรีธรรมราช

สถานี : สหกรณ์สุราษฎร์ - จุดจอดบ้านหนองดี

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา