ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี - พัทลุง

สถานี : สหกรณ์สุราษฎร์ - จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา