ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี - ประจวบคีรีขันธ์

สถานี : เกาะสมุย - จุดจอดเกาะยายฉิม

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา