ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : หนองบัวลำภู - ปทุมธานี

สถานี : จุดจอดนากลาง - จุดจอดนวนคร

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา