ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : หนองบัวลำภู - อยุธยา

สถานี : จุดจอดนาวัง - ท่าวังน้อย

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา