ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : หนองบัวลำภู - ปทุมธานี

สถานี : สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู - จุดจอดนวนคร

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา