ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : อยุธยา - อุดรธานี

สถานี : ท่าวังน้อย - จุดจอด อ.บ้านผือ

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา