ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : อยุธยา - อุดรธานี

สถานี : ท่าวังน้อย - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา