ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : อำนาจเจริญ - ร้อยเอ็ด

สถานี : จุดจอดพนา(อำนาจฯ) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา