ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : อุดรธานี - บึงกาฬ

สถานี : จุดจอด อ.บ้านดุง - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา