ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : อุดรธานี - ขอนแก่น

สถานี : จุดจอด อ.บ้านผือ - จุดจอดศรีบุญเรือง

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา