ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : อุดรธานี - ชัยภูมิ

สถานี : จุดจอด อ.บ้านผือ - จุดจอด อ.หนองเรือ

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา