ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : อุดรธานี - ชัยภูมิ

สถานี : จุดจอด อ.บ้านผือ - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา