ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : อุดรธานี - สระบุรี

สถานี : จุดจอด อ.บ้านผือ - จุดจอด อ.มวกเหล็ก

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา