ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : อุดรธานี - สระบุรี

สถานี : จุดจอด อ.บ้านผือ - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา