ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : อุดรธานี - นครพนม

สถานี : จุดจอด อ.ศรีธาตุ - จุดจอด อ.บ้านแพง

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา