ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : อุดรธานี - ขอนแก่น

สถานี : สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี - จุดจอด อ.บ้านไผ่

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา