ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : อุดรธานี - บึงกาฬ

สถานี : สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กุมภวาปี - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา