ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : อุตรดิตถ์ - พิจิตร

สถานี : สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ - จุดจอดบ้านปลวกสูง

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา