ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : อุตรดิตถ์ - พิษณุโลก

สถานี : สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ - สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา