ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : อ่างทอง - กำแพงเพชร

สถานี : สถานีอ่างทอง (จุดจอดร่มไทร) - สถานีคลองลาน

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา