ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : อ่างทอง - ตาก

สถานี : สถานีอ่างทอง (จุดจอดร่มไทร) - บ้านตาก

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา