ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : เพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์

สถานี : จุดจอด ร้านแม่แวว - จุดจอดเกาะยายฉิม

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา