ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : เวียงจันทน์ - ปทุมธานี

สถานี : สถานีขนส่งผู้โดยสาร เวียงจันทน์ - จุดจอดนวนคร

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา