ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : เวียงจันทน์ - สระบุรี

สถานี : สถานีขนส่งผู้โดยสาร เวียงจันทน์ - จุดจอด บ้านแก้ง(แยกบุญบันดาลตรงข้าม ร.พ.เกษมราษฎร์)

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา