ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : แพร่ - ตาก

สถานี : จุดจอดวังชิ้น - จุดจอด กิ่ง อ.วังเจ้า

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา