ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : แพร่ - ตาก

สถานี : จุดจอดวังชิ้น - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา